Categorie archief: Overijssel

Winter Landscape OverIJssel 2-12-2017

Winter Landscape
OverIJssel, 2-12-2017

LANDSCHAP-2-12-2017-2

Nachtfluisteringen

Storm stuwt nachtelijke wolken
Wind raast dreigend om het huis

Ik luister in de luwte
naar onmetelijke krachten

Even ruist het als de zee
En ebt het weg …

Plots bonkt het op de ramen
Dan kraakt het huis en schudt.

Zeil gereefd
en ik eronder
en wacht
tot zij zich naast mij vlijt

DDM